Anställda i kommunen, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 268 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 937 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.