Andel förtidspensionärer, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 58:e högsta i landet med 5,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.