Andel förtidspensionärer, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 312 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 91:a högsta i landet med 5,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.