Andel företagare, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 310 människor (2019). Landarealen är 515 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.