Andel företagare, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 268 invånare. Värdet för andel företagare är det 47:e högsta i landet med 9,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.