Förvärvsfrekvens, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 354 människor (2018). Landarealen är 515 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.