Andel högutbildade, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 67:e lägsta i landet med 15,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.