Skattesats, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Melleruds kommun till 34,08 procent, vilket var den 55:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.