Skattesats, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 268 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Melleruds kommun till 34,08 procent, vilket var den 56:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.