Befolkningsökning, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 268 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Melleruds kommun den 67:e lägsta i landet med −0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.