Befolkningsökning, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Melleruds kommun den 87:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.