Befolkningsökning, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 165 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Melleruds kommun den 58:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.