Befolkningsökning, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 312 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Melleruds kommun den 62:a lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.