Medelålder, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare. Värdet för medelålder är det 76:e högsta i landet med 45,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.