Medelålder, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 312 invånare. Värdet för medelålder är det 62:a högsta i landet med 45,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.