Invånare i kommunen, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 268 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 60:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.