Invånare i kommunen, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 354 människor (2018). Landarealen är 515 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.