Invånare i kommunen, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 61 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.