Kommunens skatteintäkter, Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 201 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 727 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.