Största privata arbetsgivare, Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 201 invånare. Största privata arbetsgivare är Handen Assistans AB med 225 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.