Andel förtidspensionärer, Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 34 896 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 74:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.