Andel förtidspensionärer, Mark

Marks kommun  ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 34 781 människor (2018). Landarealen är 934 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.