Andel företagare, Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 201 invånare. Värdet för andel företagare är det 94:e högsta i landet med 7,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.