Befolkningsökning, Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 34 896 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Marks kommun nära genomsnittet med 1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.