Befolkningsökning, Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 35 287 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Marks kommun den 93:e högsta i landet med 1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.