Invånare i kommunen, Mark

Marks kommun ligger i Västra Götalands län och har 34 896 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 74:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.