Invånare i kommunen, Mark

Marks kommun  ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 34 781 människor (2018). Landarealen är 934 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.