Företagens lönsamhet, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 77:e högsta i landet med 13,8 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.