Kommunens kostnader, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 68 367 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.