Kommunens skatteintäkter, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 716 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.