Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är nära genomsnittet med 4,5 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.