Andel företagare, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Värdet för andel företagare är det 61:a lägsta i landet med 8,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.