Andel företagare, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 768 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.