Sysselsättningsgrad, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.