Andel högutbildade, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.