Skattesats, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Mariestads kommun till 32,74 procent, vilket var den 76:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.