Befolkningsökning, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 768 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Mariestads kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.