Befolkningsökning, Mariestad

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 723 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Mariestads kommun nära genomsnittet med 1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.