Kommunens kostnader, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 170 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 81:a högsta i landet med 69 138 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.