Kommunens kostnader, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 366 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 65:e högsta i landet med 64 324 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.