Kommunens skatteintäkter, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 266 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 29:e högsta i landet med 52 799 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.