Anställda i kommunen, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 266 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 280 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.