Andel förtidspensionärer, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 366 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 56:e högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.