Andel företagare, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 14 555 människor (2019). Landarealen är 210 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.