Andel företagare, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 366 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.