Sysselsättningsgrad, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 969 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 88:e lägsta i landet med 80,5 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.