Förvärvsfrekvens, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 14 555 människor (2019). Landarealen är 210 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.