Andel högutbildade, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 969 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.