Andel högutbildade, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 14 555 människor (2019). Landarealen är 210 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.