Befolkningsökning, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 266 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lysekils kommun den 23:e lägsta i landet med −2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.