Befolkningsökning, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 366 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lysekils kommun den 41:a lägsta i landet med −1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.