Befolkningsökning, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 969 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lysekils kommun den 32:a lägsta i landet med −2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.