Medelålder, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 969 invånare. Värdet för medelålder är det fjortonde högsta i landet med 48,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.