Medelålder, Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 366 invånare. Värdet för medelålder är det sjuttonde högsta i landet med 47,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.