Kommunens kostnader, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 426 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 65 205 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.