Statsbidrag och utjämning till kommunen, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 509 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 15 963 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.