Kommunens skatteintäkter, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 428 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 95:e högsta i landet med 51 234 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.