Kommunens skatteintäkter, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 509 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 186 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.