Andel förtidspensionärer, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkninng på 14 046 människor (2018). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.