Andel företagare, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 428 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.