Andel högutbildade, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 509 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 84:e lägsta i landet med 15,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.