Skattesats, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 426 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Lilla Edets kommun till 33,85 procent, vilket var den 99:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.