Befolkningsökning, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 509 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lilla Edets kommun den 47:e högsta i landet med 3,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.