Befolkningsökning, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 282 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lilla Edets kommun den 86:e högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.