Befolkningsökning, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 426 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lilla Edets kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.